Wat kan Slaghek Boedelafwikkeling voor u doen?

De administratieve afwikkeling.
 • Wij vragen voor u een verklaring van erfrecht of
  een verklaring van executele aan.
 • Wij brengen de administratie op orde.
 • Wij ordenen de correspondentie en de privézaken.
 • Wij informeren de bank en stellen de saldi vast.
 • Wij verzorgen de correspondentie met diverse
  instanties.
 • Wij zorgen voor het opzeggen van gas en elektra,
  van telefoon en internet, van de lopende
  abonnementen en lidmaatschappen, van de huur
  van de woning, etc.
 • Wij zorgen voor het beëindigen van verzekeringen.
 • Wij zoeken uit welke rekeningen moeten worden
  betaald en welke rekeningen eventueel nog
  moeten ingevorderd.
Wij doen schriftelijk verslag over de gang van zaken aan de opdrachtgever of
de executeur testamentair. U krijgt van ons een dossier met alle bescheiden.
Dit naslagwerk bevat alle correspondentie en verdere administratie, zodat u te
allen tijde een goed overzicht heeft van de administratieve boedelafwikkeling.

De afwikkeling van de inboedel.
 • Wij zorgen voor de inventarisatie van de
  inboedel. U krijgt van ons de complete
  inventarisatielijsten, met foto’s.
 • Wij zorgen dat eventuele waardevolle stukken door
  een erkende taxateur (aangesloten bij de federatie
  TMV) worden getaxeerd. De taxatie rapporten
  stellen we aan u ter beschikking.
 • Wij zorgen dat de waardevolle stukken ter veiling
  worden aangeboden en dat de opbrengsten direct
  op de rekening van de erven worden bijgeschreven.
 • Wij zorgen dat de inboedel wordt afgevoerd en dat
  het huis veegschoon wordt opgeleverd.
 • Wij houden persoonlijk toezicht op de uitvoering
  van de werkzaamheden.
Bergseweg 3a - 3633 AJ Vreeland - tel. 0294-232 636 - mob. 06-10653511 - info@slaghekboedelafwikkeling.nl - KvK. 30237532